2 kwietnia 2015

Program „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”

Edukacja uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej oraz przekazywanie nowych kompetencji dla nauczycieli nauczania początkowego to cele nowego projektu korporacyjnej Fundacji Grupy PKP.

Program realizowany będzie w okresie wiosennym – do zakończenia roku szkolnego. W każdym z bloków tematycznych odbędą się zajęcia angażujące uczniów do pracy grupowej, np. w formie gry miejskiej, inscenizacji, czy twórczego performansu. Część tematów związanych z bezpieczeństwem podróżowania pociągiem realizowana będzie w ramach moderowanych wycieczek, podczas których dzieci poznają zasady dotyczące zarówno przebywania na dworcu kolejowym, jak i właściwego zachowania w pociągu.