26 marca 2015

Program „Czysta Szkoła – Szkoła bez Korupcji”

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że Fundacja Polska bez Korupcji rozpoczyna program „Czysta Szkoła – Szkoła bez Korupcji”. Dyrektorzy włączając swoją szkołę do programu, podpisują kartę etyczną i jednocześnie deklarują że:

  1. Zamykamy naszą szkołę na prezenty od przedstawicieli wydawców podręczników. Decyzje w zakresie wyboru podręczników podejmujemy wyłącznie kierując się ich jakością merytoryczną.
  2. Decyzja o wyborze podręcznika jest decyzją współną nauczycieli danego przedmiotu w naszej szkole.
  3. Zwalczanie korupcji jest wyzwaniem społecznym, a szkoła miejscem wolnym od działań niegodziwych.

Każda szkoła przystępująca do akcji otrzyma certyfikat (wzór w załączeniu) oraz zostanie umieszczona w zestawie SZKÓŁ WOLNYCH OD KORUPCJI na stronie Fundacji www.polskabezkorupcji.eu.

Serdecznie zachęcam Państwa do włączenia się do programu.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień