24 marca 2015

Konkurs Wiedzy o Ziemi "GEO-Geniusz”

Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji ogłasza trzecią edycję Konkursu Wiedzy o Ziemi "GEO-Geniusz".

Celem Konkursu jest wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej regionu świętokrzyskiego wśród młodzieży ze szkół gimnazjalnych.

Udział w Konkursie sprzyja w rozwoju kompetencji kluczowych na III etapie edukacyjnym kształcenia ogólnego w zakresie geografii.

W temacie Konkursu znajdą się zagadnienia z geologii, paleontologii i geografii regionu świętokrzyskiego.