24 marca 2015

Projekt „… w kręgu tańca…”

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza tańczące grupy uczniów niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo (dzieci i młodzież do 24 r.ż.) ze szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi z całej Polski do udziału w projekcie …w kręgu tańca…