24 marca 2015

List Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie realizowania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy: http://ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna