17 marca 2015

Termin wglądu do prac III etapu Konkursu Biologicznego

Wglądy do prac konkursowych z biologii są możliwe w ŚCDN w Kiecach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, w dniach: 19 marca 2015 r. w godz. 12.00 – 16.00 (od godz. 14.00 obecna będzie przewodnicząca merytoryczna konkursu – p. Magdalena Kosacka) oraz 20 marca 2015 r. w godz. 12.00-15.00.