10 marca 2015

Projekt „Bezpiecznie nad wodą”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Targi Kielce S.A. serdecznie zapraszają do przystąpienia Państwa szkoły do programu edukacyjnego „Bezpiecznie nad wodą”.

Działania związane z pierwszą edycją programu „Bezpiecznie nad wodą” mają na celu edukację i aktywizację dzieci w wieku szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej z obszaru udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz właściwego korzystania z środków ratunkowych.

Dzieci w części teoretycznej wezmą udział w prelekcji, z której dowiedzą się jak należy zachować się na obszarach wodnych, aby wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadku. Dodatkowo dowiedzą się kiedy i jakie należy podjąć działania ratunkowe w razie wystąpienia wypadku. Edukacja zostanie poszerzona o sposób przeprowadzania rozmowy z dyspozytorami służb ratunkowych wraz z utrwaleniem numerów telefonów do tych jednostek. Po zakończeniu pierwszej części dzieci zostaną podzielone na 15 osobowe grupy, gdzie każde z nich przystąpi do praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy, w razie wystąpienia wypadku na różnych płaszczyznach np. w domu, na wodzie, czy ruchu drogowym. Kolejnym etapem części praktycznej będzie opanowanie przez dzieci wiązania węzłów ratowniczych, zapoznanie się z prawidłowym wyposażeniem apteczki oraz poznanie sprzętu i jego wykorzystania w trakcie akcji ratowniczych.