6 marca 2015

Świętokrzyskia Miniolimpiada w turnieju gier i zabaw

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jest organizatorem Świętokrzyskiej Miniolimpiady w turnieju gier i zabaw dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Główną ideą Świętokrzyskiej Miniolimpiady jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w tym zwłaszcza zdrowego stylu życia . Realizacja zadania ma się przyczynić do zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną wśród najmłodszych oraz ich rodziców, opiekunów jak również zwiększenia aktywności Dyrekcji Szkół, Jednostek Samorządu Terytorialnego /Gmin/ w działaniach upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.