6 marca 2015

14. edycja konkursu „European Language Label”

European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku.

Od 2015 r. nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej.

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych.
 • Motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce.
 • Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych.
 • Uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego.
 • Promowanie wielo- i różnojęzyczności.

KRYTERIA OGÓLNE:

Najważniejszym kryterium oceny projektów jest ich innowacyjność. Innowacyjność w dziedzinie projektów językowych polega na znalezieniu środków niedostępnych w dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego, służących do lepszego rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych (obejmujących kompetencje ogólne, językowe, socjolingwistyczne i pragmatyczne, interkulturowe) albo umożliwiających pełną realizację potrzeb i uzupełnienie braków kompetencyjnych uczniów.

Pozostałe kryteria:

 • Jakość zrealizowanych działań.
 • Zrozumiały opis projektu, który zawiera informacje o działaniach zrealizowanych w projekcie.
 • Nowatorskie metody dydaktyczne zastosowane w projekcie.
 • Atrakcyjność projektu dla jego uczestników.
 • Osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały.
 • Korzyści dla uczestników projektu.
 • Wpływ rezultatów projektu na podniesienie kompetencji językowych jego uczestników.
 • Możliwość zastosowania rezultatów projektu w pracy z innymi grupami odbiorców.