5 marca 2015

IV edycja programu „Scrabble w szkole”

Trwa IV edycja programu Scrabble w szkole. To program edukacyjny skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Bierze w nim udział ponad 1000 szkół.

Celem programu jest promocja gry w Scrabble® jako doskonałego narzędzia pomocowego w nauczaniu oraz sposobu na urozmaicenie lekcji, zajęć świetlicowych czy bibliotecznych. Gra w Scrabble® pomaga w nauce języka polskiego, ortografii, matematyki i języków obcych. Uczy podejmowania strategicznych decyzji, logicznego myślenia, gry fair play i rozwija kreatywność.

Ważną zaletą programu jest możliwość jego dostosowania i wykorzystania zgodnie z potrzebami nauczycieli prowadzących zajęcia. Nie narzuca on tylko jednego sposobu prowadzenia zajęć i wykorzystania gry Scrabble®. Umożliwia natomiast realizację własnych pomysłów, w oparciu o pewne zasugerowane schematy.

Aby przystąpić do programu nauczyciel bądź pedagog rejestruje szkołę na stronie www.scrabblewszkole.pl. Następnie wraz z uczniami rozwiązuje zadanie startowe i przesyła je drogą mailową. Zadanie oceniane jest przez ekspertów z Polskiej Federacji Scrabble. Pozytywnie rozwiązane zadanie wiąże się z przystąpieniem do programu, a szkoła otrzymuje tzw. pakiet startowy, który zawiera zestawy gier Scrabble. Zadania przygotowywane są przez ekspertów z Polskiej Federacji Scrabble. Oni także wyłaniają zwycięzców, do których wysyłane są nagrody (zarówno do uczniów jak i nauczycieli).