4 marca 2015

Prośba w sprawie odbioru arkuszy próbnej matury

Informujemy, że od czwartku, 5 marca można odbierać arkusze próbnej matury organizowanej przez „Echo Dnia”, Radio Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Urząd Miasta w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Arkusze czekają na Państwa w budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ulicy Żeromskiego 5 w Kielcach (szczegółowe informacje na portierni lub pod numerem telefonu 697 770 599).

Zachęcamy uczestników czwartkowej narady dla przedstawicieli organów prowadzących i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do skorzystania z tej możliwości odbioru arkuszy. Bardzo nam to ułatwi ich dystrybucję, szczególnie w przypadku szkół poza Kielcami. Szkoły, które nie odbiorą arkuszy w czwartek, będą mogły to zrobić w piątek, 6 marca, w budynku rektoratu UJK przy ulicy Żeromskiego 5. Tak jak w poprzednich latach, nie przewidujemy dostarczania arkuszy bezpośrednio do szkół.

Organizatorzy Próbnej Matury 2015