23 lutego 2015

Próbna matura – Chemia z Tutorem – Zaproszenie

Szanowni Państwo!

W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, wspólnie z Oficyną Wydawniczą „Tutor” pragnę zaprosić uczniów do próbnych zmagań maturalnych w cyklu „Chemia z Tutorem”.

Propozycja terminów przeprowadzenia ogólnopolskiej matury z chemii dla uczniów klas maturalnych
– w dniu 31 marca 2015, początek o godzinie 9.00,
natomiast dla klas przedmaturalnych
– w dniu 9 czerwca 2015, początek o godzinie 9.00.

Arkusz „Próbna matura z chemii z Tutorem” będzie wzorowany na arkuszu maturalnym z chemii – zawierał będzie ok. 40 zadań, łącznie za 60 pkt – czas pracy 180 minut. Szczegółowy zakres wiedzy chemicznej sprawdzanej podczas ogólnopolskiej matury dla uczniów klas przedmaturalnych (matura 2016) przedstawię w następnym piśmie.

Dyrektorów szkół oraz nauczycieli chemii zainteresowanych przystąpieniem do matur organizowanych przez Oficynę Wydawniczą „Tutor”, proszę o przesłanie e-mailem zgłoszenia pod adres tutor@tutor.torun.pl podając:

– imię i nazwisko oraz funkcję osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie próbnej matury,
– nazwę i adres szkoły oraz orientacyjną liczbę uczniów, którzy przystąpią do tej matury,
– adres e-mailowy, pod który mają być wysłane pliki z arkuszem i modelem oceniania oraz odpowiedziami,
– informację, czy zgłoszenie obejmuje obie matury, czy tylko jedną z nich – w takim przypadku prosimy wskazać którą.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 marca 2015 r. Otrzymane zgłoszenia będą przez nas potwierdzane e-mailem.

Arkusze z zadaniami – pliki PDF – zostaną przesłane pod zgłoszone adresy e-mailowe
pięć dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu.
Model oceniania wyślemy pod te adresy następnego dnia po przeprowadzonym egzaminie.
Do dnia przeprowadzenia egzaminu treści arkuszy objęte są tajemnicą.

Z pozdrowieniami,

dr inż. Zdzisław Głowacki

Oficyna Wydawnicza „Tutor”
87-100 Toruń, ul. Warszawska 14/2

tel. 56/65-999-55, e-mail: tutor@tutor.torun.pl
www.tutor.torun.pl
, www.szkolna.pl