19 lutego 2015

Ankieta w ramach programu „MENTOR – mentoring pomiędzy nauczycielami szkół ponadpodstawowych”

Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych realizując projekt międzynarodowy w ramach programu Erasmus+ „MENTOR – mentoring pomiędzy nauczycielami szkół ponadpodstawowych”, numer projektu: 2014-1-PL01-KA200-003335, bada wiedzę nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych o mentoringu pomiędzy nauczycielami, jako o narzędziu wprowadzania do zawodu początkujących nauczycieli.

Link do ankiety: http://goo.gl/forms/Py9GWYwdoZ

Rezultaty zbiorcze z badań ankietowych prowadzonych w Polsce, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Turcji zostaną opublikowane w formie raportu w czerwcu br. na stronie internetowej projektu http://edu-mentoring.eu