12 lutego 2015

Nowe SIO. Nie wolno mylić zajęć „rewalidacyjnych” z zajęciami „rewalidacyjno-wychowawczymi”!

Nagminnie popełniany jest błąd mylenia zajęć rewalidacyjnych z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Poniżej wyjaśnienia co to są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i kiedy wykazujemy te zajęcia w nowym SIO.

Niektóre szkoły oraz placówki mogą zobaczyć takie pytanie przy opisie szkoły/placówki oświatowej w module „Podmiot”: Czy prowadzi się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

Pytanie to dotyczy dzieci lub młodzieży w wieku 3–25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla których w danej szkole lub placówce na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzi się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia te organizuje się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).

Kiedy należy zaznaczyć zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, o które pada pytanie na początku wypełniania specyfiki szkoły lub placówki należy zaznaczyć tylko w przypadku, gdy w danej szkole/placówce prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dzieci lub młodzieży w wieku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Na potrzeby wykazania informacji w SIO, że dane dzieci z naszej jednostki mają organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze należy utworzyć oddział dodatkowy o typie: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i przypisać te dzieci do tego oddziału.

Również w przypadku przekazywania informacji o indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych też należy utworzyć oddział dodatkowy o typie: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Oddział tworzony w tym wypadku nie jest oddziałem w rozumieniu przepisów oświatowych, a jedynie pewną strukturą w programie, która pozwala na uporządkowanie ogólnego zasobu uczniów w aplikacji nowego SIO.

Natomiast zajęć rewalidacyjnych nie wykazujemy w osobnym oddziale! Uczniowi, któremu organizujemy zajęcia rewalidacyjne rejestrujemy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.