10 lutego 2015

Konsultacje społeczne w sprawie organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych

Panie, Panowie
Dyrektorzy Szkół, Placówek
Nauczyciele, Rodzice
w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu PO Kl „Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje konsultacje dotyczące przygotowania założeń kompleksowych zmian przepisów dotyczących edukacji uczniów niepełnosprawnych.

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o upowszechnienie tej informacji wśród nauczycieli i rodziców.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień