6 lutego 2015

Pilne! Termin 10 lutego! Dane o dożywianiu uczniów ze środków pomocy społecznej

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci Miast,
Burmistrzowie oraz Wójtowie
województwa świętokrzyskiego

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DKOW.WOKO.514.1.2015.AAS z dnia 4 lutego 2015 roku zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat organizowania dożywienia uczniów ze środków pomocy społecznej w organach prowadzących szkołę.

Informacja powinna zawierać dane z okresu roku szkolnego 2013/2014 wg stanu na dzień 30 czerwca 2014. Do zbierania danych opracowano tabelę (w załączeniu).

Po uzupełnieniu wszystkich danych, bardzo proszę o przesłanie pliku w wersji elektronicznej na adres grazyna.kobus@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2015 roku.

Proszę o terminowe przekazanie danych.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień