3 lutego 2015

Konkurs wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego

Urząd Statystyczny w Kielcach wspólnie ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach oraz Polskim Towarzystwem Statystycznym Oddział w Kielcach, w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej, organizują Konkurs wiedzy o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2013 r.

Konkurs w formie testu sprawdzającego wiedzę skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród uczniów informacji o Konkursie, a wszystkich zainteresowanych o wytypowanie 3-osobowej reprezentacji szkoły wraz z opiekunem na finał konkursu, który odbędzie się 30 marca br. w siedzibie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach (ul. Ponurego Piwnika 49).

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia (regulamin, zakres problemowy konkursu, formularz zgłoszeniowy) zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Statystycznego pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Statystyki Polskiej 2015 – http://kielce.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wydarzenia/konkursy/konkurs-z-okazji-dnia-statystyki-polskiej-2015/.

Wkrótce zakładka zostanie wzbogacona o prezentację multimedialną stanowiącą przewodnik po pytaniach konkursowych.

W przypadku pytań dotyczących organizacji Konkursu proszę o kontakt z przedstawicielem Urzędu Statystycznego w Kielcach Panią Anetą Królik tel. 41 249 96 22, email: a.krolik@stat.gov.pl.