3 lutego 2015

X Ogólnopolski Przystanek PaT

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie
powiatowi Liderzy PaT
szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego

W 2015 r. przypada 10-lecie ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” (PaT). Program ten oparty jest na upowszechnianiu idei promowania mody na życie wolne od przemocy i uzależnień. Do 2015 r. program PaT objął ponad 300 tysięcy osób na terenie kraju. W efekcie tych działań powstało 85 grup młodzieżowych PaT, które promują wśród swoich rówieśników zdrowy i kreatywny styl życia.

Integralną częścią programu PaT są ogólnopolskie spotkania społecznościowe organizowane pod nazwą „Przystanek PaT”. W dniach 23-24 czerwca 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się jubileuszowy X Przystanek PaT.

Uczestnikami „Przystanku PaT” są:

  • grupy młodzieżowe Pat działające na terenie województwa,
  • uczniowie klas o profilu policyjnym,
  • grupy młodzieżowe realizujące projekty z obszaru bezpieczeństwa,
  • drużyny harcerskie.

Uwaga!!!

  1. Ubezpieczenie grupy jest obowiązkowe – we własnym zakresie.
  2. Na miejscu zapewnione będą punkty gastronomiczne czynne przez cały czas trwania Przystanku. Wyżywienie we własnym zakresie.
  3. Transport grup młodzieży do Warszawy we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają bezpłatny parking dla autokarów na terenie Stadionu Narodowego.
  4. Organizatorzy zapewniają bezkosztowy nocleg wyłącznie dla kierowców autokarów w warunkach koszarowych (bez wyżywienia). Opiekunowie grup pozostają przez całą noc z młodzieżą na terenie Stadionu Narodowego (bez noclegu).
  5. Uczestnicy Akcji biorą udział w uroczystej GALI i koncercie zakończonym pokazem laserowym w godzinach 17.00-22.00. Udział w dalszej części X Przystanku PaT pozostaje w decyzji jednostek delegujących (grupa młodzieżowa może zakończyć na tym etapie udział w akcji (godz. 22.00) lub pozostać na terenie Stadionu Narodowego biorąc udział w dalszej części programu do następnego dnia, do godz. 14.00).
  6. Udział w X Przystanku PaT nie generuje żadnych wpłat na rzecz organizatora.

Szczegółowe informacje dotyczące X Przystanku PaT prezentowane będą na stronie internetowej www.pat.policja.bov.pl

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w tym przedsięwzięciu proszę o przesłanie do dnia
6 marca 2015 r. zgłoszenia drogą e-mailową na adres: bozena.kropisz@kuratorium.kielce.pl według wzoru:

Nazwa szkoły/placówki

Ilość uczniów

Imię, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy

miejscowość

gmina

powiat

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł