3 lutego 2015

Komunikat w sprawie planowanej wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku.

Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania oraz zaplanowanego wkładu własnego zgodnie z art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) zgodnie z załączoną tabelą.

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl nr tel. kontaktowego 41 342-19-06 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2015 r.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień