2 lutego 2015

Informacja o nadzorze sprawowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w okresie od września do grudnia 2014