30 stycznia 2015

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "M@tando"

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o,   we współpracy z Miastem Gliwice  oraz Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu  Matematycznego „M@tando”.

Od 26 stycznia br. przyjmujemy zgłoszenia szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Zainteresowane szkoły proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2) na adres : de.ssm@ssm.silesia.pl.

Eliminacje do Konkursu przeprowadzone zostaną metodą zdalną poprzez  platformę e-learningową na stronie www.webtutor.com.pl na której udostępnione zostaną interaktywne, multimedialne  zadania  (instrukcja dla ucznia znajduje się na stronie www.webtutor.com.pl w dolnym pasku). 

Finał III edycji przedsięwzięcia odbędzie się 17 marca 2015 r.  w siedzibie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach  ul. Bojkowska 37/3.

Wydarzenie będzie miało charakter popularno-naukowy. Podczas Finału Konkursu zaplanowano także spotkania z przedstawicielami świata nauki, prezentacje oraz wykłady popularyzujące matematykę w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodych ludzi.                                   

Udział w konkursie jest bezpłatny.