28 stycznia 2015

Na edukację medialną nigdy nie jest za wcześnie…

W serwisie edukacjamedialna.edu.pl Fundacja Nowoczesna Polska udostępniła kolejne 30 scenariuszy zajęć. Tym razem przygotowano 10 tematów dla przedszkola oraz 20 dla pierwszych trzech klas szkoły podstawowej.

Na edukację medialną nigdy nie jest za wcześnie! Już czteroletnie dzieci możemy wprowadzić w zagadnienia prawa autorskiego, bezpieczeństwa w sieci czy manipulacji w reklamie. Opierając się na znanych bajkach, porozmawiamy o rozróżnianiu dobra i zła, fikcji od rzeczywistości… Przez odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy, w atrakcyjny dla dzieci sposób, przekazujemy im takie elementy wiedzy z edukacji medialnej, na których będzie można bazować w późniejszych latach edukacji.

Scenariusze dla szkoły podstawowej również w dużej części opierają się na elementach zabawy i są dostosowane do rozwoju poznawczego i emocjonalnego uczniów. Przeprowadzenie całego cyklu to naprawdę duża dawka wiedzy i umiejętności niezbędnych do kształtowania kompetencji medialnych.

Dzieci, które obecnie są w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym – to tzw. rodowici cyfrowcy, elementy medialnego świata są dla nich normalnym elementem rzeczywistości. Właśnie z tego powodu przyjmują je z założenia bardziej bezkrytycznie – dlatego tak ważne jest, żeby rozpocząć kształtowanie kompetencji medialnych jak najwcześniej. Udostępnione scenariusze na pewno bardzo to ułatwią.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Źrodło informacji: nowoczesnapolska.org.pl