26 stycznia 2015

Komunikat w sprawie sprawozdania z wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2014

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie
i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2015 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2014.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) ostateczny termin zwrotu nie wykorzystanych dotacji z 2014 r. przypada na 31 stycznia br.

Informację należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Rozliczenia proszę dokonać z dokładnością do złotych i groszy.

Nr telefonu kontaktowego: 041-342-19-06 (P. Jadwiga Piwowar) oraz 041-342-16-47 (P. Izabela Bartnik).

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł