26 stycznia 2015

70. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz

Panie/Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie
wszystkich typów szkół
województwa świętokrzyskiego

27 stycz­nia 2015 r. obchodzona będzie 70. rocz­ni­ca wy­zwo­le­nia nie­miec­kie­go obozu koncentracyjnego Au­schwitz. Jest to również Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy.

Zachęcam Państwa Dyrektorów do zwrócenia uwagi w bieżącym procesie dydaktyczno-wychowawczym na tę datę, jako niezwykły symbol tego, że pamięć o dramacie Auschwitz i pamięć o jego Ofiarach leży w sercach ludzi na całym świecie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł