21 stycznia 2015

Kampania promująca używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych.

Realizując zalecenia Rady Europy, dotyczące języków mniejszości narodowych i etnicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało kampanię promującą używanie wspomnianych języków w społeczeństwie polskim, a także zachęcenie ich użytkowników do pełniejszego korzystania z przysługujących im praw. Działania promocyjne mają umożliwić nauczycielom, pracodawcom oraz samorządowcom poszerzenie wiedzy na temat praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich języków ojczystych.

Elementem kampanii są materiały drukowane (broszury, konspekt lekcji, ulotki), które zostały przekazane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego.

Działania projektu zostały poparte specjalnie stworzoną stroną internetową, na której użytkownik może znaleźć informacje na temat ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także inne akty prawne. Pod adresem www.jezyki-mniejszosci.pl znajdują się także informacje o językach mniejszościowych i języku regionalnym.