9 marca 2016

Kolejna edycja konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”

Z dniem 18 stycznia rozpoczął się Konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, w tym roku konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i podstawowych (klasy IV-VI) z województwa świętokrzyskiego.  Można je nadsyłać na adres naszego ośrodka do 30 kwietnia 2016 roku.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią regionalną w kontekście współistnienia obok siebie dwóch odrębnych kultur i narodów w miasteczkach Kielecczyzny, pozyskanie ciekawych materiałów źródłowych dla potrzeb muzeum w Chmielniku, a także rozwijanie wśród uczniów krytycznego podejścia do przekazu historycznego.