24 lutego 2015

Wojewódzki konkurs „Bezpieczeństwo a Ty”

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
województwa świętokrzyskiego

W ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” oraz Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Wojewoda Świętokrzyski organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego pn. „Bezpieczeństwo a Ty”.

Konkurs polega na przygotowaniu, w maksymalnie 3-osobowych zespołach, spotu filmowego (max. 2 minuty) o charakterze profilaktycznym.

Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 4 marca 2015 r. do Sekretariatu Biura Wojewody, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3 z dopiskiem Konkurs „Bezpieczeństwo a Ty”.

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania poniżej. Bardzo zachęcam do udziału.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł