19 stycznia 2015

Dzień Bezpiecznego Internetu w Polsce

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje są organizatorami Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce, który obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. W roku 2015 obchody DBI przypadają na 10 lutego. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Główną ideą krajowych obchodów DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa najmłodszych online. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI 2015 realizowane będą pod hasłem Razem tworzymy lepszy Internet. Podczas tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu organizatorzy chcą szczególnie podkreślić potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako formę twórczej rozrywki.

Jak co roku organizatorzy zaprosili na początku grudnia 2014 r. szkoły, domy kultury, świetlice, organizacje pozarządowe, prywatne firmy, media i inne organizacje i instytucje do włączenia się w obchody DBI. Organizatorzy zachęcają do podjęcia inicjatyw promujących temat bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci, młodzieży i rodziców w dowolnej formie: konferencji, lekcji,  zajęć warsztatowych, pogadanek, pikników, przedstawień itp. Na stronie DBI (www.dbi.pl) dostępny jest formularz, poprzez który do końca lutego można rejestrować lokalne inicjatywy. Wszystkie zarejestrowane inicjatywy otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych (do wyczerpania zapasów), a także wezmą udział w konkursie z nagrodami. 5 najlepszych inicjatyw zostanie nagrodzonych telewizorami Samsung Smart TV ufundowanymi przez Fundację Orange, głównego partnera DBI.

Idea Dnia Bezpiecznego Internetu wpisuje się w rządowy program na lata 2014-1016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, szczególnie w zakresie prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku tzw. nowych mediów oraz profilaktyki przeciw zjawisku cyberprzemocy. Organizatorzy, chcąc jak najszerzej promować obchody tego święta w Polsce oraz zachęcić do zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa online, udostępniają w internecie także szeroką ofertę materiałów edukacyjnych, takich jak: scenariusze zajęć, kursy e-learning oraz materiały multimedialne. Oferta dostępna jest na stronie akcji www.dbi.pl.