19 stycznia 2015

GENialna szkoła – konkurs dla uczniów chorych na choroby rzadkie

MATIO – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę rozpoczyna II etap konkursu GENialna szkoła.