19 stycznia 2015

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Pocztówka z mojego miasta”

W konkursie mogą brać udział wszystkie grupy wiekowe.

Uczestnicy konkursu wykonują jedno zdjęcie przedstawiające jedną grupę przedszkolną (dzieci biorących udział w konkursie) na tle wybranego obiektu miasta wraz z uargumentowaniem wyboru sfotografowanego miejsca. 

Zdjęcia nie należy poddawać obróbce przez wstawianie dodatkowych elementów i ozdobników w programach typu Photoshop oraz podklejać ani oprawiać.