14 stycznia 2015

Sprawozdanie ze spotkania członków Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek

11 grudnia 2014 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu odbyło się kolejne spotkanie członków Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek (SKSiP), którego celem było podsumowanie dotychczasowej działalności Salonu oraz przyjęcie nowych członków – dyrektorów szkół i placówek, którzy spełnili regulaminowe wymagania. Omówione zostały również kierunki dalszej współpracy oraz zasady opracowania oferty Salonu na 2015 rok.

Nominację do SKSiP otrzymały szkoły i placówki, które w wyniku przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej uzyskały bardzo wysoki poziom spełniania wymagań. Uroczystego przyjęcia do grona członków Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek nowych dyrektorów dokonała Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Zgromadzeni na spotkaniu dyrektorzy wysłuchali również wystąpienia Pani Bożeny Kuli – konsultanta Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na temat: „Formułowanie wniosków
i rekomendacji po analizie wyników egzaminów zewnętrznych” oraz zwiedzili Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Jednym ze stałych elementów spotkań w ramach SKSiP jest dzielenie się „dobrymi praktykami”. Pan Bogdan Kalwat – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu zaprezentował zebranym placówkę oraz przedstawił metody pracy wychowawczej z młodzieżą. Spotkanie uświetnił występ Teatru Resocjalizacyjnego „Na huśtawce”, w skład którego wchodzą wychowankowie Ośrodka.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł​