9 stycznia 2015

Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od gier hazardowych – „Nie daj się uzależnić od hazardu”

Panie/Panowie
Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

4 grudnia 2014 r. Służba Celna wspólnie z Ordynariatem Polowym, w strukturach którego znajduje się Duszpasterstwo Służby Celnej, rozpoczęli kampanię informacyjną „Nie daj się uzależnić od hazardu”. Temat jest o tyle ważny, że w ostatnich latach nasila się problem uzależnienia od hazardu, a jego negatywne skutki mogą dotknąć wszystkich, również młodzież szkolną.

Zwracam się do Państwa Dyrektorów z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia tej tematyki na lekcjach wychowawczych. W załączeniu przekazuję materiały dotyczące kampanii.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł