24 grudnia 2014

Ogólnopolska olimpiada wiedzy na temat niskich emisji

Olimpiada organizowana jest w ramach ogólnopolskiej Kampanii informacyjno-edukacyjnej „PPMŚ – Polski Patrol Monitoringu Środowiska” dofinansowanej ze środków NFOŚiGW.