22 grudnia 2014

Liczba miejsc w gimnazjalnych finałach 2014/15

Zgodnie z „Zasadami organizacji konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/15” rozdysponowane zostały liczby miejsc w finałach z poszczególnych przedmiotów. Zamknięcie listy zgłoszeń do II etapu konkursu umożliwiło też sporządzenie wykazu, które z konkursów zakończą się przyznaniem 24, a które 18 tytułów laureata.

przedmiot konkursowy liczba miejsc w finale 2014/15 liczba tytułów laureata 2014/15 liczba miejsc w finale w ubiegłorocznej edycji
Informatyka 30 18 30
Chemia 66 24 59
Geografia 68 24 65
Fizyka 48 24 46
Biologia 92 24 72
Matematyka 99 24 85
Historia 55 24 124
J. polski 94 24 78
J. angielski 55 24 46
J. niemiecki 40 18 33
J. rosyjski 30 18 30