17 grudnia 2014

Forum Szkół Integralnego Wychowania

Panie/Panowie
Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych szkół w województwie świętokrzyskim

Z inicjatywy Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy wsparciu grupy profesorów pedagogiki różnych uczelni powstaje ogólnopolskie Forum Szkół Integralnego Wychowania, którego głównym celem jest wspomaganie dyrektorów i nauczycieli we wzmacnianiu wychowawczej funkcji szkoły w integralnym rozwoju i wychowaniu osoby ucznia.

Warunkiem przystąpienia szkoły do prac zespołu jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej do 20 grudnia 2014 r. na adres katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL (wzór Karty Zgłoszenia i dokładny adres w załączeniu).

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień