17 grudnia 2014

Zadanie w ramach Rządowego Programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” – Szkolenie „Liderzy profilaktyki agresji i przemocy”

Szkolenia LIDERZY PROFILAKTYKI AGRESJI I PRZEMOCY zostały  zorganizowane w listopadzie i grudniu przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Adresatami szkolenia byli głównie specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczyciele – konsultanci z placówek doskonalenia nauczycieli. Głównym celem 3-dniowych spotkań było przygotowanie liderów profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, którzy następnie przekażą zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielom  podczas spotkań z radami pedagogicznymi bądź zajęć warsztatowych z wychowawcami.

Program szkolenia został opracowany przez zespół specjalistów koordynowany przez prof. dr. hab. Jacka Pyżalskiego, w oparciu o wyniki badań i sprawdzone rozwiązania stosowane na świecie. 

Podczas 20 – godzinnego szkolenia, realizowanego w formie wykładu interaktywnego oraz zajęć warsztatowych zostały przekazane treści dotyczące agresji rówieśniczej – diagnozy, przejawów i konsekwencji, z uwzględnieniem specyficznych mechanizmów zaangażowania w agresję rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspierania szkół w poprawie bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu agresji. Istotnym elementem spotkań była możliwość wymiany doświadczeń uczestników na temat sposobów podejmowania interwencji czy prowadzenia konsultacji dla pracowników szkół. 

Efektem realizacji zadania jest przygotowanie 100 liderów, których zadaniem będzie przeprowadzenie w 2015 r. szkoleń dla nauczycieli i wychowawców.

Lista liderów zostanie udostępniona wkrótce na stronie internetowej Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE. Na tworzonej aktualnie podstronie będą również zamieszczane materiały edukacyjne dla liderów.