15 grudnia 2014

Wykorzystanie materiałów edukacyjnych w szkole – ankieta

Centrum Cyfrowe zaprasza nauczycieli i nauczycielki do udziału w badaniu na temat materiałów edukacyjnych jakie wykorzystują w codziennej pracy z uczniami. Badanie to jest częścią kampanii Uwolnij podręcznik oraz projektu Równość w edukacji, którego celem jest przekonanie organów władzy ustawodawczej by na poziomie ustawowym zagwarantowany został swobodny dostęp do darmowych podręczników szkolnych i wszystkich innych materiałów edukacyjnych tworzonych ze środków publicznych.

W ankiecie respondenci są pytani o wykorzystanie materiałów z Internetu, o Otwarte Zasoby Edukacyjne, licencje Creative Commons, korzystanie z zasobów biblioteki Centrum Edukacji Obywatelskiej, adaptację materiałów i aspekt respektowania praw autorskich, otwarte e-podręczniki Cyfrowej Szkoły, etc.

Ankieta ma pomóc w opracowaniu zielonej księgi otwartej edukacji i propozycji konkretnych rozwiązań prawnych, które pozwolą nadać otwartości większy priorytet. Aby dokumenty te nie były jedynie suchymi propozycjami stworzonymi przez ekspertów, Centrum chce zasięgnąć opinii nauczycieli i wysłuchać ich opowieści o tym, co sądzą o materiałach, z których korzystają na zajęciach.

Weź udział w badaniu. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 5 minut.