11 grudnia 2014

Badanie ankietowe w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zaprasza pracowników szkół oraz przedszkoli do wypełnienia ankiety na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach.

Badanie realizowane jest w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła".

Dla każdej z grup uczestników przygotowana została oddzielna wersja ankiety.