11 grudnia 2014

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach"

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem przez Panią Minister Joannę Kluzik-Rostkowską roku szkolnego 2014/2015 – Rokiem Szkoły Zawodowców, Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało szereg konkretnych działań wspierających kształcenie zawodowe.

W ramach projektu systemowego "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej proponuje szkolenia skierowane do kadry zarządzającej, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kierowników kształcenia praktycznego szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w zawodach.

Szkolenia dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych są możliwe jedynie w kończącym się okresie programowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Udział w szkleniach jest bezpłatny, zapewniamy salę szkoleniową, wysoce wykwalifikowanych trenerów oraz materiały szkoleniowe i ćwiczenia niezbędne do osiągniecia zaplanowanych efektów szkolenia. Ponadto na każde szkolenie przewidziano skromny poczęstunek w postaci kawy, herbaty, skoków, ciastek i kanpek koktajlowych. W przypadku szkoleń trwających powyżej 6 godzin dydaktycznych zapewniamy obiad.

Za organizację szkoleń odpowiadają:

  • PM GROUP LAAX Sp. z o. o. Sp. k., ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok
  • MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU Sp. k., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Wszelkie niezbędne informacje, tematyka, harmonogram szkoleń, w tym terminy i miejsca szkoleń oraz informacje dotyczące warunków udziału w projekcie i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.monitorowanieppkz.koweziu.edu.pl

Szkolenia będą prowadzone od grudnia 2014 r. do końca stycznia 2015 r.