11 grudnia 2014

Formularz on-line. Zapotrzebowanie na podręczniki szkolne przeznaczone do kształcenia specjalnego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów
w województwie

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dysponuje opracowanymi przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (na zlecenie MEN) podręcznikami szkolnymi przeznaczonymi do kształcenia specjalnego (szczegółowy wykaz pozycji w poniższym załączniku), opracowanymi zgodnie z podstawą programową określoną w przepisach:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Podręczniki dostosowane do podstawy programowej z 2002 r. mogą być wykorzystywane przez nauczycieli pomocniczo w kształceniu uczniów niepełnosprawnych do realizowanych treści programowych kształcenia ogólnego zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z późn. zm.).

W związku z tym, iż ww. publikacje będą bezpośrednio z Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazywane do szkół (do wyczerpania zapasów) proszę o złożenie zapotrzebowania mającego postać formularza on-line (poniżej), który należy wypełnić w terminie do 19 grudnia 2014 r.

Każda szkoła lub placówka oświatowa zainteresowana otrzymaniem różnych pozycji z listy musi wypełnić osobny formularz na każdą z zamawianych pozycji.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł