9 grudnia 2014

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizatora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego