9 grudnia 2014

Ogólnopolski konkurs na materiał filmowy promujący noszenie elementów odblaskowych „Błyskotliwi”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs pod nazwą „Błyskotliwi” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja noszenia elementów odblaskowych wśród młodzieży szkolnej, w kontekście uczestnictwa w ruchu drogowym.

Do konkursu mogą przystępować placówki oświatowe reprezentowane przez grupy składające się z dowolnej liczby uczniów oraz przynajmniej jednego opiekuna (osoba dorosła). Zadaniem uczniów jest przygotowanie około 30-40 sekundowego spotu filmowego, którego motywem przewodnim będzie bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym i promowanie elementów odblaskowych.

Dla najlepszych trzech spotów przewidziane są nagrody pieniężne. Nagrodzone zostaną placówki oświatowe, których zespoły przygotowały najlepsze spoty. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda internautów.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.msw.gov.pl/blyskotliwi pod numerem telefonu 22 60-149-42 lub adresem e-mail: anna.klimaszek@msw.gov.pl