4 grudnia 2014

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2015”

Krajowe Biuro Programu eTwinning informuje, że do 31 stycznia 2015 r. można zgłaszać projekty krajowe jak i międzynarodowe do ogólnopolskiego konkursu "Nasz projekt eTwinning 2015".

Zgłoszone do konkursu projekty będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych uczniów: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a także w kategoriach konkursu dodatkowego:

  • dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, fizyki, chemii, przyrody, biologii lub geografii;
  • „Świadomy użytkownik Internetu”;
  • „Przedsiębiorczość z eTwinningiem”;
  • „Projekt eTwinning realizowany na poziomie krajowym”.