2 grudnia 2014

Kampania Polskiej Akcji Humanitarnej „Niosę Pomoc”

Polska Akcja Humanitarna rusza z naborem do trzeciej już kampanii edukacyjnej „Niosę Pomoc” kierowanej do wszystkich szkół i placówek oświatowych w Polsce.

Celem Kampanii jest promowanie zaangażowania i odpowiedzialności na rzecz innych.

Szkoły mają możliwość konkretnego włączenia się w działania PAH, dzięki którym dzieci i dorośli – ofiary konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych mogą odzyskać godne warunki życia.