2 grudnia 2014

XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Konkurs jest dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja dyrekcji bądź wychowawców o przystąpieniu uczniów szkoły do konkursu.

Tematyka konkursu dotyczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ponadto swym zakresem obejmuje zagadnienia z okresu najnowszej (powojennej) historii Polski i wiedzy o społeczeństwie.