8 grudnia 2014

Komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych

UWAGA! Niestety z przyczyn technicznych rejestracja uczniów do II etapów zacznie się dopiero z dniem jutrzejszym czyli 9.12.2014.

Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że:

 • Do dnia 8 grudnia 2014 r. należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach zatwierdzone listy uczniów do II etapu konkursów według załączonego załącznika.
 • W dniu 8 grudnia 2014 r. na naszej stronie internetowej pojawi się link umożlliwajacy zalogowanie się w celu przesłania zatwierdzonej listy uczniów.
 • Uczniów możemy logować w dniach 9-11 grudnia 2014 r.
 • W dniu 12 grudnia 2014 r. ustalane są progi ilościowe do etapu wojewódzkiego dla każdego konkursu. (Nie będą przyjmowane telefony od roztargnionych dyrektorów)
 • W dniach 15 – 19 grudnia 2014 r. pojawią sie listy uczniów oraz miejsca komisji konkursowych
 • W dniach 8 -31 grudnia 2014 r. na stronie www.kuratorium.kielce.pl w zakładce Konkursy przedmiotowe pojawi się link do ćwiczeń technicznych przygotowujących do obsługi II etapu konkursów przez uczniów

Przy określaniu lisy uczniów, należy pamietać o zasadach zapisanych w regulaminie konkursów:

 • 2.1 Po etapie I każda ze szkół dysponuje liczbą nie większą niż 22 miejsca konkursowe, które rozdziela w przyjęty przez siebie sposób.
 • 2.2 Niezależnie od wyżej wymienionych 22 miejsc zagwarantowany udział w II etapie rywalizacji z konkretnego przedmiotu mają finaliści lub laureaci z poprzedniej edycji. Z tym, że laureaci mają prawo podjąć rywalizację z dowolnego przedmiotu lub przedmiotów, w zależności od liczby laurów wywalczonych w poprzedniej edycji. Finaliści mogą wziąć udział w konkursie tylko z przedmiotu, z którego zostali finalistą.
 • 2.3 Każda ze szkół, może ponadto wybrać jeden z rodzajów przyznawania dodatkowych miejsc dla uczniów swojej szkoły:
  • a. I sposób: dodaje do 22 gwarantowanych miejsc oraz 2 – jako „bonus” za minimum 2 laureatów ubiegłej edycji, taką liczbę miejsc uczniów, jak liczba laureatów danej szkoły z ubiegłego roku szkolnego,
  • b. II sposób: dodaje do 22 miejsc dodatkowe miejsca uczniów według klucza: za 2 laureatów ubiegłego roku szkolnego dodaje 2 miejsca, ponadto za 5 laureatów dodaje 4 miejsca, za 10 laureatów 6 miejsc, za 15 laureatów 8 miejsc, za 20 laureatów 10 miejsc, za 25 laureatów 12 miejsc, za 30 laureatów 14 miejsc, za 35 laureatów 16 miejsc , itd. Miejsca uzyskane z „bonusów” laureackich są sumowane, np.: 2+4+6+8.