8 grudnia 2014

Komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych

UWAGA! Niestety z przyczyn technicznych rejestracja uczniów do II etapów zacznie się dopiero z dniem jutrzejszym czyli 9.12.2014.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że w dniu 2 grudnia 2014 r. o godzinie 15.30 zamyka listy uczniów zgłoszonych do II etapu Konkursu Humanistycznego.

Wojewódzka Komisja Konkursowa prosi o niezwłoczne przesłanie tradycyjną drogą pocztową listy uczniów, którzy osiagneli 60% punktów dołączajac zgody na przetwarzanie danych uczniów znajdujacych się na listach (jedna zgoda obejmuje wszystkie konkursy, w których uczestniczy uczeń).

HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH na czas 3-19 grudnia 2014

  • 3 grudnia 2014 r. – lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Humanistycznego
  • 3 grudnia 2014 r. – zamknięcie listy uczniów Kokursu Matematyczno-Przyrodniczego po odwołaniach
  • 4 grudnia 2014 r. – zamknięcie listy uczniów Konkursu Jezyka Angielskiego po odwołaniach
  • 9 grudnia zamkniecie listy uczniów Konkursu Humanistycznego po odwołaniach
  • 8 grudnia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. na stronie www.kuratorium.kielce.pl w dziale „Konkursy przedmiotowe” link do ćwiczeń technicznych przygotowujących do obsługi II etapu konkursów przez uczniów
  • 8 grudnia 2014 r. – 19 grudnia 2014 r. listy uczniów oraz miejsca komisji konkursowych