1 grudnia 2014

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wysokie osiągnięcia edukacyjne w roku szkolonym 2013/ 2014

Miło mi poinformować, że za wysokie osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 13 uczniów.

Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wysokie osiągnięcia edukacyjne w roku szkolonym 2013/2014

Województwo świętokrzyskie:

Lp. Nazwisko Imię/Imiona Pełna nazwa szkoły

1.

Ambroszczyk

Piotr

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich

2.

Buchacz

Krystian

Władysław

Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

3.

Gala

Dalia Sara

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

4.

Jaworski

Paweł Sebastian

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

5.

Kazimierska

Wioletta Nikola

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

6.

Komisarczyk

Konrad

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Końskich

7.

Łyczek

Aleksander

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Końskich

8.

Mirowski

Krystian Ernest

Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iwaniskach

9.

Pietrzykowska

Ewa Izabela

Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

10

Siwek

Wojciech

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

11.

Szulc

Andrzej Tadeusz

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

12.

Szymański

Oskar Jakub

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

13.

Waliszczak

Grzegorz

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim