1 grudnia 2014

Pilny komunikat ws. nauczania indywidualnego

Panie, Panowie
​Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych,
poradni psychologiczno-pedagogicznych

W załączeniu przekazuję Państwu pismo Pana Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej związane z pytaniami dotyczącymi realizacji przepisów rozporządzenia MEN z dnia 28.08.2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U., poz. 1157).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł