27 listopada 2014

Informacja po szkoleniu dla pracowników przedszkoli – „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą”

18 listopada 2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników przedszkoli – „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą”. Zakres szkolenia obejmował przekazanie wiedzy na temat cukrzycy oraz pomocy, jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę, pozostającemu pod opieką placówki przedszkolnej, jak również aspekty psychologiczne i społeczne rozwoju dziecka przewlekle chorego.

W załączeniu przekazuję Państwu materiały ze szkolenia oraz link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia gdzie można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące tematyki szkolenia.

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/dziecko-z-cukrzyca

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Grzegorz Bień